Kan Morfolojisi ve Karanlık Alan Mikroskobu

Kan morfolojisi ve karanlık alan mikroskobu hangi teşhislerde kullanılır?

Kan Morfolojisi ve karanlık alan mikroskobu:

Kanımız sanıldığı gibi steril bir sıvı değildir. 

Kan hücrelerinin şekli ve özellikleri bize birçok bilgi verebildiği gibi canlı kan analizinde görülen bakteri, mantar, fibrin iplikçikleri, ürik asit ve kolesterol kristalleri yaşam ve beslenme şeklindeki yapılması gereken değişiklikleri net olarak göz önüne serer. Kanın toksik yüklenmesi kişinin sağlık durumu ile ilgilidir. Kan morfolojisini beslenme etkiler ve bu morfolojik değişikliklerin anlamları vardır.