Gebelikte kullanılan multi-vitaminlerin otizm ile ilişkisi

Otizm hastalığı anne karnındayken mi ortaya çıkıyor? Gebelikte kullanılan multi-vitaminlerin otizm ile ilişkisi var mı? Gebelikte kullanılan multi-vitaminler, yeni doğan çocuklarda düşük ve otizm riskini azaltması yönünde araştırmalar yapılmıştır. Bu konu henüz yeterli bulguya sahip değil ancak sonuçlar bu yönde bilgiler veriyor.

Otizm, bir kişinin sosyal etkileşimini, iletişimini, ilgi alanlarını ve davranışını etkileyen Asperger sendromu dahil bir dizi problemi içerir. Birleşik Krallık’taki her 100 kişiden 1’inde otizim var denilebilir. Bu tanı daha çok kız çocuklarına konulmakta.

Gebelikte kullanılan multi-vitaminlerin otizm ile ilişkisi

Araştırmalar otizmin rahim içinde geliştiğini ve gebelik sırasında bir annenin diyetinin etkili olabileceğini gösteriyor. Ancak, önceki araştırmalardan elde edilen sonuçlarla beraber annenin genel sağlık ve yaşam biçimi gibi diğer ölçülmemiş faktörlerin de bir rol oynayabileceğini düşündürdü.

Gebelikte kullanılan multi-vitaminlerin otizm ile ilişkisi hakkında çalışma

Bu nedenle uluslararası bir araştırma ekibi, gebelikte kullanılan multi-vitaminlerin otizm ile ilişkisi ve gebelik sırasında kullanılan besin takviyelerinin, zihinsel özürlü olsun veya olmasın, otizim riskinde azalma ile bağlantılı olup olmadığını değerlendirmeye başlamıştır.

Stockholm, İsveç’te yaşayan 273.107 anne-çocuk çifti örneğine üç analitik yöntem uyguladılar. Örneklem 31 Aralık 2011’e kadar 4-15 yaş arası çocuklarla sınırlandırılmış ve 1996 ile 2007 yılları arasında takip edilmiştir.

Kadınlar ilk doğum öncesi ziyaretlerinde folik asit, demir ve multivitamin takviyelerini kullandıklarını bildirmişler ve ulusal otizm kayıtlarına geçilmiştir.

Araştırmacılar hem annelerde hem de çocuklarda potansiyel olarak etkili faktörleri ayarladıktan sonra, ek demir ve / veya folik asit içeren multivitamin kullanımının, zihinsel engelli çocuk otizmin, kullanmayan annelere oranla daha düşük olasılıkla ilişkili olduğunu bulundu.

Gebelikte kullanılan multi-vitaminlerin otizm ile ilişkisi

Demir veya folik asit kullanımının, otizm riskinde azalma ile ilişkili olduğuna dair yine de net bir kanıt bulunmamaktadır.

Gebelikte besin takviyesinin önemini destekleyen şu andaki anlayış ve güçlü deliller göz önüne alındığında, “bu sonuçların kendi başına, mevcut uygulamayı değiştirmesi gerektiğini hayal etmek imkansızdır”   Bununla birlikte, bu bulguların “araştırmayı gerektiren soruları gündeme getirdiğini” ve rastgele yapılan araştırmalarda “mevcut uygulamada değişiklik önermeden önce” daha fazla doğrulayan araştırmalar yapılmalıdır.